Archive for the ‘Statistik’ Category

Fler inlägg om analys av internet

I inlägget Prediktera och mäta internet pekade ut några inlägg om tidiga försök med mätning av ”trender” på nätet och berättade att arbetet numera kan följas på Prediktera morgondagen.

Här är några till äldre inlägg jag hittade  inom detta område:

Ett relevant begrepp – RLI

Intressant analys av AOL

Marknadsanalys med spam

Annonser

Topplistan på Tailsweep är upparbetande

Det ser ut som att topplistan på Tailsweep är upparbetade. Nya sajter i topplistan kommer därför inte ha en korrekt position förrän efter en vecka.

Jag hade nog föredragit om den  varit löpande d.v.s. veckoantal angivits skattat från senaste dagsantal. Alternativt att man inte visas i topplistan under första veckan. Närmast därför att det inte känns helt bra med en position, om än några dagar, som blir som för låg.

Många resetar ju efter varje tidsperiod. Om topplistan är upparbetade och tar hänsyn till historia, vilket jag inte vet är fallet, blir resultaten konservertiva över tiden. Så tillvida att fluktationer smetas ut ju längre tid har passerat sedan dem.

Det bästa för annonsörer bör vara att fritt kunna ta fram den statistik de specifikt efterfrågar. Om det är möjligt eller inte vet jag ej.