Archive for the ‘Wikiasari’ Category

Skönhet i Wikipedia säger något om Wikiasari

Skönhet är enormt populärt på webben. Horder av svenska kvinnor (och några få män) bloggar, samlas i forum och läser massor om skönhet.

Idag satt jag och gjorde faktakontroll på en artikel om ansiktsmasker som vi har haft på hög länge. Jag tog mig en sväng förbi i engelska Wikipedian för att testa om den kunde ge mig svaret. Intressant nog, men inte kanske inte helt förvånande, ser det ut som Wikipedia presterar mycket dåligt inom skönhet 🙂

Det säger något om Wikipedia. Wikipedia är ett samhälle som dokumenterar och beskriver det som intresserar dem. Och det är till stor del ”seriös” information.

Wikipedia säger något om Wikiasari

Det verkar ytterst troligt att det samhälle som ska byggas runt Wikiasari till stor del tar över det samhälle som Wikipedia redan har. Det kan med andra ord förväntas att Wikiasari ger sökresultat som presterar väl inom de sökområden där Wikipedia är stark och visar den typ av sammanställning som Wikipedia är anpassad för.

En sökmotor för ”seriös” informationssökning inom geografi, politik, biografi o.s.v. Men kanske inte det man använder för att söka mer lättsam information?

Wikiasari blir kanske en specialiserad sökmotor?

Det innebär ju att Wikiasari blir den sökmotor man väljer när man söker faktabetonad information. De flesta hoppar emellertid inte mellan sökmotorer vilket troligen innebär att Wikiasari inte blir något stort hot mot Google, Yahoo och Live!

Folk vill kunna hitta ”ytlig” information om skönhet, alkohol, bantningstips, komik m.m. och inte bara en mycket korrekt sammanfattning av ett faktaområde eller Livsmedelsverkets officiella syn på GI-metoden.

Vad ska man tro att Wikiasari kan ta i andelar av sökningarna? 10% kanske? Detta är förvisso färre än de sökningar som skulle gynnas av en sådan sökmotor men som sagt folk hoppar inte mellan sökmotorer.

Wikiasari är ett till exempel på samhällen och sökmotorer

Jag pekade tidigare i bloggpostningen Samhällen och sökmotorer på en trend som jag tyckte mig se. Stora aktiva samhällen med många användare kommer att bli betydelsefulla för sökmotorer. Ett exempel var Flickr som potentiellt ger Yahoo:

  1. Input för bildsökning,
  2. Sökningar på Flickr.
  3. Möjlighet att visa kontextuella annonser.

Och andra fördelar. Ett annat exempel var sökmotorn Safari som utvecklats av det norska förlaget som äger Aftonbladet. Där finns också ett stort samhälle av aktiva tidningsläsare både i Norge och Sverige.

Wikiasari får det samhälle som Wikipedia har

Wikiasari är ett till utmärkt exempel på detta. Wikipedia har ett stort kunnigt samhälle runt sig. Wikiasari kommer att gynnas av detta på samma sätt som Yahoo gynnas av Flickr:

  1. Samhället ska efter vad som sagts hjälpa till att skapa bra sökresultat.
  2. Sökmotorn får marknadsföring och sökningar från läsare av Wikipedian.
  3. Sökmotorn kan tränas mot kvalitetsinformationen i en.wikipedia.org.

Wikiasari – Sökmotor av Wikipedia

Wikipedias grundare Jim Wales ska bygga sökmotorn Wikiasari. Wikiasari ska baseras på samma koncept som Wikipedia.

Wikipedias grundare Jimmy Wales (på bilden) kommer att bygga en sökmotor baserad på samma koncept som Wikipedia. Ett samhälle ska byggas runt Wikiasari vilka bidrar med det indata som sökresultaten ska baseras på.

Amazon investerar i Wikiasari

Väldigt lite är känt om det hela mer än att starka aktörer som Amazon har investerat i det hela. Projektet kan tillsvidare hittas här där även en e-postlista finnas.

Förutom Amazon finns ett antal andra ej namngivna investerare.

Vad blir det för licens på Wikiasari?

Det hela handlar väl i princip gissar jag att ta input från ett community byggt runt Wikiasari. Detta sammanställs och används som grund till sökmtorn. Troligen kan det hela jämföras med en avancerad länkkatalog. Denna används sedan för att distribuera ut trust till olika sajter.

Blir licensen jämförbar med Wikipedia så lär det väl inte finnas något som hindrar Google, Yahoo och Live! att utnyttja detta som input tillsammans med all annan input?

Områden där Wikiasari kommer att prestera väl

I vilket fall som helst verkar det inte otroligt att Wikiasari kan komma att bli bra för att slå upp ”tråkiga” fakta i. Ungefär samma områden där Wikipedia idag är användbar.

Att Wikiasari skulle bli en bra allround sökmotor som på allvar konkurrerar med Google. Yahoo och Live! känns minst sagt tveksamt.

Relaterat

Jimmy Wales – grundaren av Wikipedia

Uttalande från Jimmy Wales

Fotot är taget av Gus Freedman (creative commons attribution SA 2,5) och finns lagrad på Flickr.